Dyplom licencjacki
Praca licencjacka "Drony" realizowana w Pracowni 3D i Zdarzenia Wirtualne, promotor dr hab. Piotr Kopik. "Drony" to trzykanałowa animacja 3D oraz animacja VR. Praca uzyskała wyróżnienie dziekańskie. 
Dyplom magisterski
Praktyczna praca magisterska w specjalności: intermedia pt. "Inercja" realizowana w Pracowni Relacji Wizualnych. Promotor prof Prot Jarnuszkiewicz". "Inercja" to cztery wideo prezentowane symultanicznie w zapętleniu, na trzech odrębnych powierzchniach. Projekcje wyświetlane z rzutników.
Aneks do pracy dyplomowej "Raczek" realizowany w Pracowni Fotografii Kreacyjnej, promotor prof Tomasz Myjak. "Raczek" to trzy fotografie stanowiące tryptyk.
Wybrane